کارگاه های آموزشی


 

- کارگاه های تخصصی نیمه گروهی و گروهی به صورت حضوری

- ارائه مشاوره های تخصصی توسط متخصصان گرایش های مختلف روانشناسی

- پاسخگویی به سوالات مراجعین و پشتیبانی مستمر


محصولات

کارگاه تخصصی دوره کودکی و نوجوانی (ویژه پدرها و مادرها)  
کارگاه تخصصی دوره کودکی و نوجوانی (ویژه پدرها و مادرها)
 1800000 ریال بیشتر
کارگاه تخصصی تحول زیبا در زندگی مشترک (ویژه زوجین)  
کارگاه تخصصی تحول زیبا در زندگی مشترک (ویژه زوجین)
 1500000 ریال بیشتر
کارگاه تخصصی اهمیت و ضرورت مهارتهای فرزندپرورری (ویژه پدرها و مادرها)  
کارگاه تخصصی اهمیت و ضرورت مهارتهای فرزندپرورری (ویژه پدرها و مادرها)
 1500000 ریال بیشتر
خدمات روانشناسی و مشاوره  
خدمات روانشناسی و مشاوره
 1500000 ریال بیشتر