;

درباره آموزشیار

 

علی یگانه پیشه کنار

 

معرفی گروه آموزشی دکتر یگانه

 

در سال 1385 و درآغاز سومین سال فعالیت آموزشی، در راستای ارائه محتوی مطلوب و دسترسی دانش آموزان عزیز به خدمات باکیفیت آموزشی، گروه آموزشی دکتر یگانه تشكيل شد.

شرح وظايف گروه در سال 1386 آماده سازی شد و با توجه به اهداف تعیین شده، از اعضای گروه دعوت به همکاری صورت گرفت. از همان ابتدا تمرکز همکاران و سیاست های کاری گروه بر محور ارتقا دانش پایه دانش آموزان و اصل بسیار مهم یادگیری موثر قرار گرفت.

گروه آموزشی دکتر یگانه پس از 2 سال فعالیت حد فاصل سال های 1385 لغایت 1387 به صورت ارائه خدمات آموزشی در منازل (خصوصی)، از سال 1387 لغایت 1392 در خیابان ولیعصر تهران (میدان منیریه)، 1392 لغایت 1395 در خیابان جمالزاده شمالی تهران، از سال 1395 لغایت 1397 در خیابان انقلاب تهران (خیابان دانشگاه)، و از سال 1397 تا هم اکنون در خیابان شهید بهشتی تهران مستقر است.

از سال 1392 به بعد، علاوه بر حوزه تخصصی کنکور     " گروه آموزشی دکتر یگانه "     با عنوان مجموعه     " آموزشیار "     عهده دار برگزاری دوره های مختلف آموزشی در سایر مقاطع تحصیلی و همکاری با مراکز مختلف آموزشی نظیر مدارس گردید.